Düşünen Adam

Düşünen Adam

Haftalık

Ramazan'la Gelen Fırsatlar "Rahmet"

01 Nisan 2023 - 11:27

Ramazan, insanın rahmete erişmesi için bir fırsattır. İnsan nefese, suya ve gıdaya olan ihtiyacından daha fazla Allah’ın rahmetine muhtaçtır. Allah’ın (cc) rahmeti olmasa insan olmaz, olsa dahi yaşayamazdı.

“Ramazan ayı mübarek bir aydır. Allah, size Ramazan orucunu farz kıldı. O ayda rahmet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır, şeytanlar bağlanır. O ayda bir gece vardır ki, bin aydan daha kıymetlidir. Kadir gecesinin hayrından mahrum kalan, her hayırdan mahrum kalmış sayılır.” [9]

Allah kuluna her daim rahmet etmektedir. Ramazan’ı sair zamanlardan ayıran ise rahmetin o ayda sağanak sağanak yağmasıdır. Yeterki insan kaçmasın rahmet yağmurundan. Bir şekilde rahmet ona isabet edecek, rahmetten payına düşeni alacaktır. Bahtiyar olup, Allah tarafından muvaffak kılınanlara gelince onlar için rahmetle ıslanmak yetmez, kana kana içmeye talip olurlar rahmet pınarından. Mahrum olanlarsa sadece rahmetten değil; rahmetin üzerine bina edilen hayırlardan da mahrum olurlar.

Allah’ın Rahmetinden Mahrum Olan Neleri Kaybetmiştir?

“Allah’ın size lütfu ve rahmeti bulunmasaydı ve Allah çok şefkatli, merhametli olmasaydı (hâliniz ne olurdu)?” [10]

“Eğer Allah’ın üzerinizdeki fazlı (lütuf ve ihsanı) ve rahmeti olmasaydı, siz gerçekten hüsrana uğrayanlardan olurdunuz.” [11]

” …Allah’ın üzerinizdeki fazlı ve rahmeti olmasaydı, azınız hariç herhalde şeytana uymuştunuz.” [12]

“Eğer Allah’ın fazlı ve rahmeti senin üzerinde olmasaydı, onlardan bir grup, seni de saptırmak için tasarı kurmuştu. Oysa onlar, ancak kendi nefislerini saptırırlar ve sana hiçbir şeyle zarar veremezler…” [13]

“Eğer Allah’ın üzerinizde fazlı ve rahmeti olmasaydı, sizden hiçbiri ebedi olarak temize çıkamazdı. Ancak Allah, dilediğini temize çıkarır. Allah, işitendir, bilendir.” [14]

“Hiç kimse kendi ameliyle cennete girmez. ‘Sen de mi ey Allah’ın Rasûlü’ dediklerinde; ‘Rabbim beni rahmetiyle kuşatmazsa ben de’ buyurdu.” [15]

Cennet Yarışında Öne Geçme Fırsatı

“Cennette Reyyân denilen bir kapı vardır. Oradan sadece oruçlular girer. Oruçlular girdiler mi artık kapanır, kimse oradan giremez.” [16]

İnsan, sürekli bir yarış içindedir. Bir menzile doğru koşturmakta, farkında olduğu olmadığı şeylerle rekabet hâlindedir. Kimi dünya nimetleri için yarışıp koşturur, aynı hedef için koşturanlarla faydasız bir rekabet yaşar. Kimisi kariyer ve makam sevdalısıdır. Bazen akranlarıyla yerine göre kendiyle bir yarış içerisindedir. Bazıları da Rabblerinin rahmeti ve yardımıyla daha hayırlı ve bereketli bir yarış içerisindedirler. Cennet için yarışmakta cennet için ter dökmektedirler.

“Rabbinizden olan bir mağfirete ve cennete (kavuşmak için) çaba gösterip-yarışın, ki (o cennet) genişliği gök ile yerin genişliği gibi olup Allah’a ve Rasûlü’ne iman edenler için hazırlanmıştır. İşte bu, Allah’ın fazlıdır ki, onu dilediğine verir. Allah büyük fazl sahibidir.” [17]

“Gerçek şu ki, ebrar olanlar, elbette nimetler içindedirler. Tahtlar üzerinde bakıp seyretmektedirler. Nimetlerin parıltısını yüzlerinde görürsün. Onlara mühürlü, katıksız bir şaraptan içirilir. Ki sonu misktir. Şu hâlde yarışmak isteyenler, bunun için yarışsınlar.” [18]

Ramazan, yolda kaybettikleri zamanı kazanmaları ve öne geçenlere yetişsinler diye sadık olanlar için bir fırsattır.

“Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar da zincire vurulur.” [19]

Bu ayda cennetin kapıları sonuna kadar açılır. Kapıların açılması; cennete götüren amellerin kolaylaştırılması ve bu ayda Allah’ın (cc) amellere fazlasıyla karşılık vermesidir.

“Ramazan ayı mübarek bir aydır. Allah, size Ramazan orucunu farz kıldı. O ayda rahmet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır, şeytanlar bağlanır. O ayda bir gece vardır ki, bin aydan daha kıymetlidir. Kadir gecesinin hayrından mahrum kalan, her hayırdan mahrum kalmış sayılır.” [20]

“Ademoğlunun her ameli onun için katlanır. Hayır ameller en az on misliyle yazılır, bu yedi yüz misline kadar çıkar. Allah şöyle buyurmuştur: ‘Oruç bu kaideden hariçtir. Çünkü o sırf benim içindir, ben de onu (dilediğim gibi) mükâfatlandıracağım. Kulum benim için şehvetini, yiyeceğini terk etti’ Oruçlu için iki sevinç vardır: Biri, orucu açtığı zamanki sevincidir; diğeri de Rabbine kavuştuğu zamanki sevincidir. Oruçlunun ağzından çıkan koku (halüf), Allah indinde misk kokusundan daha hoştur.” [21]

Ramazan, içinde Kadir Gecesi gibi bir nimet barındırır. Bu, cennet yarışında kulun en önemli sermayelerinden biridir. O, bin aydan daha hayırlı bir gecedir. O gece yapılan amellerden her biri; bin ay aralıksız yapılmış gibi amel defterine kaydedilir. Ve bu geceyi idrak etmek için Ramazan’ın son on gününü cehd ve içtihadla geçirenler, tüm günahlarından bağışlanmış, duaları kabul olmuş, beklentilerine erişmiş, korkularından emin kılınmış olarak Ramazan’dan çıkarlar.

Cehennem Korkusuyla Ürperen Kalplere Şifa Fırsatı

Allah’a (cc) gönülden inanmış, gönüllerini sevgiyle imar edip korkuyla muhafaza eden kullar vardır. O’na (cc) olan saygılarından ötürü kalpleri ürpermektedir. Onlar, Allah’ın adaletsizliği ya da onlara zulmetmesinden değil (haşa), amellerinden ve kusurlarından dolayı korkar, ürperirler. Kur’an’ın ifadesiyle kalpleri tir tir titremekte, benliklerini bir ürperti kaplamakta, azabı hatırlatan ayetleri okuduklarında tüyleri diken diken olmaktadır.

“Biz de duasını kabul ile icabet ettik de kendisine Yahya’yı ihsan ettik. Ve eşini (doğum yapmaya) elverişli hâle getirdik. Doğrusu onlar iyiliklerde yarışıyorlar, umarak ve korkarak bize yalvarıyorlardı. Bize karşı derin saygı duyuyorlardı.” [22]
“Birtakım insanlar (Allah’ı tesbih ederler) ki, ne ticaret ne de alış veriş onları Allah’ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoymaz. Onlar, kalplerin ve gözlerin allak bullak olduğu bir günden korkarlar.” [23]
“Onlar (Musa ve Harun) görmedikleri hâlde Rablerinden korkarlar, kıyametten ötürü korku ve endişe içindedirler.” [24]

“Ve Rablerine dönecekleri için yapmakta oldukları işleri kalpleri çarparak yapanlar; işte onlar, iyiliklere koşuşurlar ve iyilik için yarışırlar.” [25]

“Onlar, kendi canları çekmesine rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz; sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. Biz, çetin ve belâlı bir günde Rabbimizden (O’nun azabına uğramaktan) korkarız (derler). İşte bu yüzden Allah onları o günün fenalığından esirger; (yüzlerine) parlaklık, (gönüllerine) sevinç verir.” [26]

Böylesi temiz ve değerli kalplere sahip olanlar için Ramazan bir fırsattır. Allah (cc) cehennemin kapılarını kapatır, onları korku ve ürpertilerinden emniyette kılar. Daha ötesi, her gece bazı kullarını ateşten azad eder. Onlar için bir ömür boyunca taşıdıkları korkularından emin olacakları bir fırsattır Ramazan.

“Ramazan ayının ilk gecesi olunca, şeytanlar ve azgın cinler zincire vurulur. Cehennem kapıları kapanır ve hiçbiri açılmaz. Cennet kapıları açılır ve hiçbiri kapanmaz. Sonra bir melek şöyle seslenir: ‘Ey hayır dileyen, ibadet ve kulluğa gel. Ey şer isteyen, günahlarından vazgeç.’ Allah’ın bu ayda ateşten azad ettiği nice kimseler vardır ve bu, Ramazan boyunca her gece böyledir.” [27]

“Rasûlullah buyurdu ki: ‘Kim Allah yolunda bir gün oruç tutsa, Allah onunla ateş arasına, genişliği sema ile arz arasını tutan bir hendek kılar.’ ” [28]

Yüksek Dereceleri Elde Etme Fırsatı

Müminler sınıf sınıftır. İmanları ve ona bağlı olarak amellerinin farklı olması gibi; dereceleri de farklıdır.

“Sonra kitabı, kullarımız arasından seçtiklerimize verdik. Onlardan (insanlardan) kimi kendisine zulmeder, kimi ortadadır, kimi de Allah’ın izniyle hayırlarda öne geçmek için yarışır. İşte büyük fazilet budur.” [29]

Devamı bir sonraki yazımızda İnşallah..
 

Bu yazı 804 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum