Düşünen Adam

Düşünen Adam

Haftalık

Sabırlı ve Tahammülkâr Olmak

28 Ekim 2022 - 12:08

Kötü huyları terk etmek ve güzel ahlâka bürünmek isteyenlerin bir seferde istediklerine ulaşamayacakları kesindir.

Bu iş, uzun soluklu bir maraton gibidir. Sabır ister, tahammül ister, gayret ister, performans ister…

Yarı yolda dökülmemek için mutlaka bu sayılanlara ihtiyaç vardır. !!!

 Bu nedenle güzel olan bir vasfı elde etmek  veya kötü olan bir vasıftan kurtulmak için bir seferlik denemeler değil, belki yüzlerce denemeyi gerektirecek uzun vadeli çabalar gerekebilir. 

Bunun için sabır çok önemli bir azıktır.

Güzel ahlâka sahip olmak isteyenlerin bu yolda karşılaşacakları birçok zorluklar, bin bir türlü sıkıntı ve meşakkatler vardır.

 Çünkü sonradan güzel ahlâka sahip olmak kolay bir şey değildir; gerçekten zordur. Ama zorluklar aşılmak için vardır.

 Güzel ahlâk, mükâfatı gerçekten çok büyük olan bir meseledir. Onun mükâfatı Kıyamet Günü’nde mizanda en ağır basacak amel olacak ve kişiyi cennette Rasûlullah’a en yakın komşu kılacak kadar çok olduğundan, ona sahip olmak elbette kolay olmayacaktır.
 Pahalı veya çok değerli bir şeye sahip olmak isteyen birisinin, nasıl ki onu elde etmek için gece gündüz demeden çalışması, gerektiğinde uykusuz kalması ve o yolda çektiği sıkıntılara aldırış etmemesi gerekiyorsa, güzel ahlâk gibi üstün bir vasfa sahip olmayı amaçlayanların da bu noktada çekecekleri sıkıntılara aldırış etmemeleri gerekmektedir.

--- Bizde olmayan güzel vasıfları elde etmeye veya var olan bir kötü huyu değiştirmeye karar verdiğimiz andan itibaren bazı zorlukların bizi beklediği muhakkaktır.----

 Bu zorluklar ancak sabır yardımıyla aşılabilir, sadece onun beraberliği ile bertaraf edilebilir. 

Bu nedenle ahlâk yolculuğuna çıkarken yanımıza mutlaka bol miktarda “sabır azığı” almalıyız. 

Hatta yedeklemeliyiz. Aksi halde yolda azıksız kalarak helakle yüz yüze gelebiliriz.!!

❶ Rabbimiz subhanehu ve teâlâ, Kitabının birçok yerinde sabrın önemine işaret etmiş ve başarı için “olmazsa olmaz ilaç” olarak sabrı göstermiştir.
 Bu nedenle eğer ahlâk konusunda başarılı olmak istiyorsak sahip olmamız gereken en önemli vasıf kuşkusuz “sabır”dır. Biz sabırlı olursak, şeytanın ayartmaları, iğva ve saptırmaları bize zarar veremeyecek, ahlâklı olma yolunda karşılaştığımız vesveseler bizi etkilemeyecektir.

“Eğer sabreder ve takvâlı davranırsanız, ‘onların tuzakları’ size hiçbir zarar veremez.”
 (Âl-i İmrân, 120)


Bu âyeti uzun uzun tefekkür etmek, üzerinde kafa yormak gerekir. Çünkü bu âyetinde Rabbimiz, bize zarar verme adına kurulan tuzaklardan emin olabilmek için çok önemli bir ipucu vermekte, can simidi olsun diye adeta bize semadan iki ip uzatmaktadır.

 Bu iplerin birinin adı “sabır”, diğerininki   “takvâ” dır.

Müslümanlar bu iki kalkanı ellerine bir alabilseler, düşmanlarından gelen her türlü manevî ok, mızrak ve kılıç darbelerine karşı kendilerini rahatça savunabilir, onların yaralayıcı veya öldürücü vuruşlarından kendilerini koruma altına alabilirler.

Şeytanın  ahlâk konusunda aleyhimizde çevirdiği hile ve entrikalardan emin olmak istiyorsak öncelikle “sabra” sonrasında da “takvâya” sarılmamız gerekmektedir.


❷ Her konuda olduğu gibi, ahlâkımızı güzelleştirme ve kötü huylarımızdan kurtulma noktasında da sahip olmamız gereken en önemli şey “Allah’ın beraberliği”dir.

 Allah’ın beraberliği olmadan bizim güzel ahlâkı elde etmemiz ve var olan kötü huylarımızdan kurtulmamız asla mümkün olmayacaktır. 

Onun için her mü'minin ne yapıp edip Allah’ın beraberliğini celbedecek amelleri tespit etmesi ve onlara sahip olmak için elinden geleni yapması gerekmektedir.

Allah’ın beraberliği dediğimiz maiyyetullah, Kur’ân’ın bildirdiğine göre en çok takvâ ile birlikte sabır ehli olanlara eşlik etmektedir.
Rabbimiz şöyle buyurur:

“Ey iman edenler, sabırla ve namazla (Allah’tan) yardım dileyin. Çünkü Allah, sabredenlerle beraberdir.”
 (Bakara, 153)


“Ve bilin ki Allah, takva sahipleriyle beraberdir.” 
(Tevbe, 36)


Demek ki ahlâkımızı güzelleştirme noktasında karşılaşacağımız sıkıntılara sabreder ve bu sabrı güzel bir şekilde ortaya koyarsak o zaman Allah’ın yardımını yanımızda bulur ve istediğimiz şeye ulaşma hususunda Allah’ın beraberliğiyle hareket etmiş oluruz.
 Bu da zaten başlı başına başarının ta kendisidir.

Bu yazı 688 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum